Min egen metode

Kroppen er instrumentet

Kroppen er danserens instrument, og for at kunne danse, skal man lære at betjene sit instrument hensigtsmæssigt. Når man kan det, kan man blive en del af / bidrage til det store orkester forstået som: de andre dansere på gulvet.

Min egen metode

Jeg har gennem tiden udviklet min egen undervisningsmetode, der fokuserer på udvikling af den enkeltes grundlæggende dansefærdigheder, på en måde der lynhurtigt giver resultater på dansegulvet via to ligeværdige veje: 1) Automatisering af et grundlæggende men stadig fleksibelt bevægemønster og 2)bevidstgørelsen om dette mønster. Tilsammen virker det for både dem der lærer med hovedet og kroppen.

2 basale bevægelser

Jeg arbejder med 2 basale bevægelser, der danner grundlaget for alle grundtrin. Derved bliver det et overskueligt projekt at lære alle de mange forskellige trin og rytmikker, der findes, fordi de 2 bevægelser  bruges i alle danse. Har man lært alfabetet kan man stave ordene. Sagt på en anden måde, har man først lært sig polka, behøver man ikke starte helt forfra med vals, man skal blot kombinere ”bogstaverne” anderledes.

Teori og praksis i tæt løb

Opøvelsen af de to grundbevægelser sker i praksisnært samspil med relevante danse. Det forbinder teori og praksis og bevidstgør danseren, hvilket er forudsætningen for improviserende og innovative dansere, der ikke er låst fast i ubevidste bevægemønstre. For nybegyndere betyder det, at vejen til dansegulvet er kort, fordi der hurtigt opnås basale færdigheder. For erfarne dansere kræver tilegnelsen af metoden lidt arbejde med at forstå det nye alfabet, lidt som når musikere må terpe fingerstillinger for at nå et højere niveau.

Pædagogisk progression

Jeg arbejder målrettet med retning, rotation, dynamik, motorik, balance, rytmik og musiksammenhæng. Metoden bygger på erkendelsen af utallige niveauer i hver bevægelse, hvert trin, hver dans, som alle kan få særskilt fokus. Den pædagogisk progression bygger på indlæring af disse enkelte bestanddele hver for sig en ad gangen.

Grundlaget for mit arbejde

De mange niveauer i de enkelte bevægelser, trin og danse danner grundlaget for mit arbejde i enhver situation på ethvert niveau, hvad enten der tilstræbes en basal oplæring af begyndere, en enkel introduktion til en fest eller dybdegående udvikling af erfarne, uanset om grundlaget for undervisningen er trin, pardanse, opstillingsdanse eller personligt nørderi.

At lære danse og at lære AT danse

Man må altså lære AT danse for at kunne lære dansene. Samtidig er det at lære dansene motivationen for at lære AT danse. Derfor foregår min undervisning som et parløb mellem begge dele. Ingen af delene giver mening uden den anden. Herigennem opnår man netop de bevidste kropslige færdigheder, der kræves ved tilegnelsen af enhver folkelig dans. Og utålmodigheden efter at komme ud på dansegulvet afløses hurtigt af glæden ved at danse og udvikle sig. Der bygges hele tiden ovenpå. Det allervigtigste er at gøre sig den ulejlighed at få gode basale bevægelser ind på rygraden, for de danner grundlaget for al senere udvikling, og det kan være en endog særdeles arbejdskrævende opgave sidenhen at ændre på motoriske mønstre. Især hvis de er tillært tilfældigt og ubevidst gennem mange år.

Dit eget udtryk

Jeg arbejder ikke med et bestemt dansemæssigt udtryk for øje. Jeg arbejder med et systematiseret grundrids af de enkelte dele, som udbygges med et utal af valgmuligheder, som den enkelte bliver i stand til at udnytte bevidst og derved skabe sig sit eget udtryk rytmisk, koreografisk og spontant, der opbygges et varieret dansesprog. Efterhånden som værktøjskassen bliver fyldt op med muligheder, det være sig traditionelle som utraditionelle, opstår evnen til at bruge dette personlige dansesprog bevidst, og da kan man mærke friheden til at danse traditionelt det ene øjeblik og improviserende og nyskabende det andet.

Målrettet danseteknisk undervisning

Målrettet danseteknisk undervisning er for alle. Det kan være nybegyndere, der gerne vil lære det basale, eller erfarne, der gerne vil skærpe og toptune deres udtryk og evne til at danse ud af boksen. Det kan også være for undervisere og formidlere, der har brug for bevidsthed om dans og undervisning i dans.