English below

Jeg har været bidt af traditionel dansk dans og folkedans, siden jeg første gang stiftede bekendtskab med den i 1993.

Danser

Det var som at komme hjem til en gammel ven, og jeg slugte al den viden og kunnen, som jeg kunne opstøve. Jeg øvede mig hjemme, tog på kurser, baller, workshops og legestuer, som det hedder, når foreningsfolkedansere mødes for at danse udenfor den ugentlige foreningsaften. Snart dansede jeg 2-4 gange om ugen over hele landet.

Spillemand

Jeg skiftede sågar det klassiske klaver ud med en harmonika og gav mig til at spille. Og nu følger den mig ofte, når jeg underviser eller spiller op til dans i alle mulige sammenhænge.

Oplæring

Meget hurtigt blev jeg opmærksom på alle de mange forskellige miljøer, hvor dansen udøves, og næsten siden den spæde start på min karriere som danser har jeg befundet mig overalt, hvor der danses og spilles og suget til mig og undervist.

Inspiration

Jeg opsøgte - og opsøger stadig - gode dansere og undervisere fra alle dele af dansemiljøet, både de foreningsbaserede og de traditionelle og de mere utraditionelle. Det har givet mig bredde og overblik over alle de mange nicher indenfor det folkelige dansemiljø i Danmark. 

Underviser

Efter et par års intens dans kom jeg på mit første instruktøraspirantkursus, og det førte hurtigt flere med sig, så jeg inden længe havde fuldført både DGIs og Folkedans Danmarks instruktøruddannelser. Siden er jeg endt med selv at undervise på selvsamme uddannelser.

Hvem underviser jeg

Tidligt begyndte jeg selv at undervise andre i dans, og gennem de seneste 25 år har jeg undervist børn, unge, ældre, voksne, udviklingshæmmede, begyndere, øvede, elitedansere, skolebørn, udvekslingsstuderende, gæster til fester og meget mere. 

 

 

 

I have been in love with traditional dance and folk dance from Denmark since 1993, when I first became aware of it.

Dancer

It was like meeting an old friend, and from the first day I had to know everything and learn all about it. I rehearsed at home, attended workshops, courses, dances and events for folk dancers and traditional dancers. Soon I was dancing 2, 3 or 4 times a week all over the country.

Musician

I even replaced the classical piano with an accordion and began playing folk music. Now the accordion often accompanies me while teaching or striking up a dance in all sorts of contexts.

Education

Very soon I was aware of the many various communities practicing folk dance, and almost from the beginning of my career as a dancer I have been everywhere with folk dance and folk music drinking in knowledge and/or abilities or even teaching myself.

Inspiration

I also visited good teachers – and still do – from all parts of the different folk dancing communities, both the traditional and the more untraditional ones. This has, eventually, given me a breadth of view on and a good grasp of the plenty niches of these communities.

Folk dance teacher

After having been dancing intensively for a year or two I attended my first basic course on teaching folk dance, and quickly the first one lead to more. Before long I completed my educations as a folk dance teacher by the two leading folk dance organizations in Denmark. Now I myself work as a teacher at those educations.

Who do I teach

Within very few years I was a teacher of folkdance myself, and during the last 25 or so years I have been teaching children, young people, adults, senior citizens, beginners, experienced and advanced dancers, pupils at schools, students from Denmark or abroad, guests at private or company parties etc.