Metodeudvikling

Foto ved franseska.dk

Som danser og underviser har jeg fra starten stillet høje krav til faglighed, pædagogik og metode. Altid udfordrede jeg mig selv ved at tænke:"Det må kunne gøres anderledes! Hvorfor virkede det ikke det der? Eller hvad var grunden til, at det netop i dag gik så godt?"  Alle disse spørgsmål blev drivkraften bag min udvikling som underviser og resulterede efterhånden i udviklingen af den metode og didaktik, som jeg stadig bruger i dag, og som er grundlaget for mit professionelle arbejde med folkedans. 

I hovedtræk består metoden i at dekonstruere materialet og undervise i de enkelte dele på det eller de relevante niveauer med henblik på at opnå den i situationen bedste læringskurve og derved højne oplevelsen af den enkelte dans for alle.